Czy organ powinien nałożyć karę pieniężną za niezgłoszenie zbycia pojazdu, jeśli termin został przekroczony o jeden dzień? - OpenLEX

Czy organ powinien nałożyć karę pieniężną za niezgłoszenie zbycia pojazdu, jeśli termin został przekroczony o jeden dzień?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ powinien nałożyć karę pieniężną za niezgłoszenie zbycia pojazdu, jeśli termin został przekroczony o jeden dzień? Czy w takim przypadku ma zastosowanie art. 189f § 1 pkt 2 k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX