Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ na wniosek strony postępowania na podstawie art. 98 § 1 i 2 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) – dalej k.p.a., postanowieniem zawiesił postępowanie administracyjnie w przedmiocie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Pół roku później strona zwróciła się o wycofanie przedmiotowego wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne (a jest jedyną stroną niniejszego postępowania). Warunkiem umorzenia postępowania jest to, że musi się ono toczyć.

Jak zatem powinien zachować się organ w tej sytuacji?

Czy powinien najpierw wydać postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania, a potem wydać decyzję o umorzeniu na podstawie art. 105 § 2 k.p.a.?

Czy od razu wydać tylko decyzję o umorzeniu postępowania na podstawie art. 105 § 2 k.p.a. bowiem nie jest to sprzeczne z interesem społecznym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?