Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2017 r.

PYTANIE

Zapytanie dotyczy ustalenia kręgu stron postępowania w prowadzonym postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę farmy wiatrowej. 5.07.2016 r. do starosty wpłynął wniosek inwestora o pozwolenie na budowę farmy wiatrowej. Postępowanie zawieszono 2.09.2016 r. Uchwała rady gminy zawiera zapis: "przy lokalizacji turbin wiatrowych obowiązuje zachowanie odległości, co najmniej od zabudowy 500 m." Natomiast ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych art. 4 ust. 1 mówi, iż odległość w której mogą być lokalizowane i budowane: elektrownia wiatrowa – od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa oraz budynek mieszkalny albo budynek o funkcji mieszanej, w skład którego wchodzi funkcja mieszkaniowa - od elektrowni wiatrowej jest równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej (…). Prawo budowlane definiuje obszar oddziaływania obiektu jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego, na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Czy tut. organ powinien jako strony postępowania uznać wyłącznie właścicieli działek znajdujących się w promieniu wynikającym z odległości zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tj. 500 m, czy powinien uwzględnić również przepisy ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, nie obowiązujące w momencie wszczęcia postępowania, ale rzutujące na ograniczenia w zagospodarowaniu terenu po wejściu w życie ww. ustawy, tj. odległość równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?