Czy organ podatkowy właściwy w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może na podstawie operacji księgowej odpisu należności odpisać opłatę należną za osobę przebywającą w szpitalu psychiatrycznym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 25 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w podanym niżej przykładzie można dokonać operacji odpisu? Na nieruchomości złożone są dwie osobne deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dwa osobne gospodarstwa domowe. Jedno z nich prowadzi samotna kobieta, która od lutego br. przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Ze względu na stan zdrowia nie ma już szans żeby powróciła do domu, co najwyżej może trafić pod opiekę DPS-u lub innego zakładu opiekuńczego. Czy na podstawie takich okoliczności i zaświadczenia ze szpitala (o pobycie) można "zamknąć deklarację" i dokonać operacji odpisu? Jeśli tak, to czy od miesiąca, w którym trafiła do szpitala, tj. od lutego? Jeśli nie, to proszę o podpowiedź jak zachować się w opisanej sytuacji?

Proszę o podanie podstawy prawnej i/lub wyroków sądowych w tym zakresie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX