Czy organ podatkowy powinien zbadać sytuację osobistą podatnika, który złożył wniosek o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości z uwagi na COVID-19?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 6 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą złożył wniosek o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości z uwagi na negatywne skutki COVID-19. Na terenie naszej gminy posiada tylko nieruchomości zajęte na potrzeby działalności gospodarczej.

Czy w tym przypadku należy zbadać osobistą sytuację podatnika tj. sytuacje zdrowotną, rodzinną z uwzględnieniem stanu majątkowego podatnika, utraconych dochodów oraz osób będących na jego utrzymaniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX