Czy organ podatkowy powinien wydać decyzję nakładającą zobowiązanie podatkowe na spadkobierców podatnika tuż po jego śmierci,... - OpenLEX

Czy organ podatkowy powinien wydać decyzję nakładającą zobowiązanie podatkowe na spadkobierców podatnika tuż po jego śmierci, jeżeli opłacił on zobowiązanie za cały rok z góry?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik zmarł w czerwcu 2021 r. mając zapłacone zobowiązanie podatkowe za cały rok (I rata płatna do 100 zł). Postępowanie spadkowe przeprowadzono w grudniu 2021 r. (akt poświadczenia dziedziczenia z 10 grudnia 2021 r.).

Czy spadkobiercom powinna zostać wydana decyzja nakładająca na nich zobowiązanie podatkowe od 1.07.2021 r. (1. dzień miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpił zgon), czy od 1.01.2022 r. (od miesiąca następującego po miesiącu w którym przeprowadzono postępowanie spadkowe)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX