Czy organ podatkowy powinien rozpatrzyć ponowny wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, jeżeli poprzednia decyzja była... - OpenLEX

Czy organ podatkowy powinien rozpatrzyć ponowny wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, jeżeli poprzednia decyzja była odmowna, a spółka została obecnie postawiona w stan likwidacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik złożył wniosek o umorzenie zaległości podatkowej za 2018 r. Wystawiono decyzję odmowną. Po upływie 6 miesięcy składa ponownie wniosek w tej samej sprawie powołując się na fakt, iż spółka została postawiona w stan likwidacji.

Jak powinien postąpić organ podatkowy, czy powinien rozpatrzeć wniosek ponownie i wydać kolejną decyzję, czy może potraktować wniosek jako wznowienie postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?