Czy organ podatkowy powinien domagać się od komendanta komisariatu policji przedstawienia pisemnego upoważnienia do uzyskania... - OpenLEX

Czy organ podatkowy powinien domagać się od komendanta komisariatu policji przedstawienia pisemnego upoważnienia do uzyskania informacji o zadłużeniu wspólników SC za podatek od nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Komendant komisariatu policji powołując się na art. 15 § 2 Kodeksu postępowania karnego zwrócił się do burmistrza z wnioskiem o udzielenie informacji o stanie zadłużenia wspólników spółki cywilnej za podatek od nieruchomości stanowiącej współwłasność tychże, za okres do dnia zniesienia współwłasności w drodze umowy notarialnej. Interesowało go również, który ze wspólników oraz w jakim terminie spłacił ewentualną należność. Komendant zaznaczył, że postępowanie prowadzi pod nadzorem prokuratury rejonowej.

Czy w świetle art. 298 pkt 5a) Ordynacji podatkowej organ podatkowy powinien domagać się od komendanta przedstawienia pisemnego upoważnienia do uzyskania wnioskowanych informacji, czy wystarczy zapewnienie komendanta o jego posiadaniu, czy może wystarczy sam fakt, że nadzór nad postępowaniem sprawuje prokuratura? Jak, w świetle przepisów o tajemnicy skarbowej, odnieść się do zawartej w piśmie prośby o udostępnienie wnioskowanych informacji drogą mailową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX