Czy organ podatkowy może zarachować opłatę skarbową na poczet zaległości w podatku od nieruchomości podatnika w sytuacji opisanej w pytaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 4 października 2021 r.
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 grudnia 2020 r.

PYTANIE

Strona złożyła podanie o zwrot opłaty skarbowej w związku z wycofaniem wniosku o wydanie zaświadczenia. Zaświadczenie nie zostało wydane stronie. Zwrot opłaty skarbowej dokonywany będzie decyzją określającą wysokość opłaty podlegającej zwrotowi wydanej na podstawie art. 207, art. 210 o.p., art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1546, poz. 471, poz. 1565) i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330).

Czy jeśli strona ma zobowiązania w podatku od nieruchomości będące zaległością w dniu złożenia wniosku o zwrot opłaty skarbowej to, czy organ podatkowy powinien brać te zobowiązania pod uwagę i odmówić stwierdzenia? Czy nie myli stwierdzenia nadpłaty z określeniem wysokości zwrotu i dokonać zwrotu normalnie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX