Czy organ podatkowy może wydać zaświadczenie w przypadku braku danych odnośnie spłaty na rzecz Państwowego Funduszu Ziemi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ podatkowy zgodnie z przepisami o.p. wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o wydanie takiego zaświadczenia, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w posiadaniu. W posiadaniu organu są także dane stwierdzające zapłatę ciężaru realnego kwintala żyta na rzecz Państwowego Funduszu Ziemi. Na podstawie tych danych organy wydają zaświadczenia, stwierdzające spłatę PFZ na rzecz Skarbu Państwa przez dana osobę. W przypadku braku takich danych organ wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Czy organ może wydać zaświadczenie w przypadku braku danych odnośnie spłaty PFZ?

W jaki sposób obliczać należy ciężar realny?

Jak dokonywać waloryzacji?

W jaki sposób osoby mogą ubiegać się o wykreślenie z księgi wieczystej ciężaru realnego na rzecz Skarbu Państwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX