Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2012 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2006 r.

PYTANIE

W 1972 r. podatnik nabył nieruchomość, co zostało poświadczone aktem notarialnym. Jest w nim zapis, iż w dziale III księgi wieczystej wpisany jest ciężar realny w ilości 90,48 q żyta. Kupujący nieruchomość zobowiązał się spłacać wymieniony ciężar realny na dotychczasowych zasadach, gdyby okazało się, że nie jest on spłacony. Podatnik, który zakupił nieruchomość chce dokonać przekazania gospodarstwa na syna. Z dokumentów (odpis z księgi wieczystej z 2006 r. i akt nabycia nieruchomości) wynika, że nadal na tej nieruchomości figuruje ww. ciężar. Podatnik zwrócił się z prośbą do organu podatkowego o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu ciężaru realnego w związku z jego uregulowaniem. Podatnik nie może udokumentować spłaty ciężaru, a w odpisie księgi dostarczonym do organu dalej widnieje stosowny zapis.

Czy organ podatkowy może w zaistniałej sytuacji wydać zaświadczenie o uregulowaniu ciężaru?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację