Czy organ podatkowy może opodatkować pominięte w informacji podatkowej nieruchomości, w sytuacji gdy przedmioty te nie były... - OpenLEX

Czy organ podatkowy może opodatkować pominięte w informacji podatkowej nieruchomości, w sytuacji gdy przedmioty te nie były opodatkowane przez dłuższy okres czasu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W ewidencji gruntów i budynków widnieją dwa budynki mieszkalne. Faktycznie w jednym budynku mieszkalnym znajduje się garaż o pow. 30,00 m2, który był wykazany przez podatnika. W marcu bieżącego roku podatnik złożył korektę informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych obowiązującą od stycznia 2017, w której wykazał powierzchnię dwóch budynków mieszkalnych (powierzchnię garażu wykazał w powierzchni mieszkalnej oraz zaktualizował - zwiększył powierzchnię drugiego budynku mieszkalnego).

Czy organ podatkowy powinien cofnąć się do roku 2017, pomimo, że osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX