Czy organ odwoławczy może uchylić pozwolenie wodnoprawne w całości, jeżeli strona złożyła odwołanie tylko od części tej decyzji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ odwoławczy może uchylić pozwolenie wodnoprawne w całości, jeżeli strona złożyła odwołanie tylko od części tej decyzji?

Uzasadnieniem jest to, że Prezes KZGW, jako właściciel wody, błędnie nie został przez starostę uznany za stronę w postępowaniu w sprawie o wydanie tego pozwolenia wodnoprawnego i nie brał udziału w postępowaniu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX