Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 7 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ ochrony środowiska, tj starosta lub marszałek może wydać zezwolenie na przetwarzanie odpadów w procesie R5 - wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych - jeśli wyrobisko powstało wskutek niekoncesjonowanej działalności górniczej?

Przedsiębiorca ubiegający się o to zezwolenie posiada już decyzję Starosty określającą warunki rekultywacji tego terenu. Problemem w tym pytaniu jest wątpliwość organu, czy w przypadku niekoncesjonowanej działalności górniczej organ właściwy do wydania decyzji na odzysk z ustawy o odpadach, tj marszałek lub starosta mogą wydać takie zezwolenie. Niektóre urzędy marszałkowskie nie wydają decyzji na odzysk, tj. przetwarzania w procesie R5 poprzez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych w wyniku prowadzenia niekoncesjonowanej (bez koncesji) działalności górniczej. Równocześnie nadmieniam, że wydanie decyzji na rekultywację - w tym ustalenie kierunku, terminu oraz warunków jej przeprowadzenia - nie jest równoznaczne z zezwoleniem na przeprowadzanie tej rekultywacji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?