Czy organ nadzoru pedagogicznego może żądać przedstawienia opinii rady pedagogicznej lub rady szkoły przy wyborze kandydata na... - OpenLEX

Czy organ nadzoru pedagogicznego może żądać przedstawienia opinii rady pedagogicznej lub rady szkoły przy wyborze kandydata na dyrektora szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 30 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z przepisami art. 63 ust. 12 ustawy z 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej. Czy organ nadzoru pedagogicznego może żądać przedstawienia opinii rady pedagogicznej lub rady szkoły i uzasadniać uzgodnienia w oparciu o tą opinię skoro przepis nie wskazuje, iż taka opinia powinna być przedstawiona przez organ prowadzący, a jedynie przed podjęciem aktu powierzenia stanowiska dyrektora taka opinia powinna być powzięta?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX