Czy organ nadzoru budowlanego winien wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na przebudowę? - OpenLEX

Czy organ nadzoru budowlanego winien wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na przebudowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 4 października 2021 r.
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2021 r.

PYTANIE

Wydane zostało pozwolenie na: 1. Przebudowę drogi wraz z odwodnieniem - obejmowało nową nawierzchnię, budowę zjazdów, zatoczek oraz odwodnienia drogi. 2. Przebudowę drogi - budowa chodnika przy drodze. Obydwa zadania realizowane są w pasie drogowym. Inwestor zawiadomił organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy powyższych przypadków.

Czy organ nadzoru budowlanego winien umorzyć postępowania i potraktować jako bezprzedmiotowe, czy też wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na przebudowę (na podstawie art. 54 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?