Czy organ nadzoru budowlanego prowadząc postępowanie w sprawie samowoli budowlanej jest zwolniony z opłaty za wydanie informacji z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ nadzoru budowlanego prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie samowoli budowlanej wystąpił do wydziału geodezji z prośbą o udzielenie informacji, od kiedy obiekty odnotowano na mapach zasadniczych i na jakiej podstawie, jakiej dokumentacji wniesiono zmiany, czy była to inwentaryzacja powykonawcza zlecona przez inwestora, czy były to pomiary o charakterze aktualizacyjnym oraz historii podziałów i zmian nanoszonych na mapach znajdujących się w archiwum wydziału. Wydział geodezji odmówił udostępnienia informacji, wskazując na możliwość odpłatnego udostępniania materiałów z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Czy organ nadzoru budowlanego jako samodzielny organ administracji rządowej prowadząc postępowanie w sprawie samowoli budowlanej nie jest zwolniony z opłaty za wydanie powyższych informacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX