Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wystąpił do PINB z wnioskiem o wydanie decyzji w związku z wykonaniem przez niego robót budowlanych w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym (przebudowano istniejące wewnętrzne instalacje: wod.-kan., elektryczną i ogrzewczą). Po zbadaniu sprawy (przeprowadzono oględziny obiektu) organ uznał, że brak jest podstaw do wszczęcia postępowania, a co za tym idzie do wydania decyzji administracyjnej. Zakres robót budowlanych wykonanych przez inwestora, zgodnie z przepisami ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane, nie wymagał uzyskania pozwolenia na budowę, jak również nie wymagał dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

Czy w takim wypadku organ nadzoru budowlanego powinien odmówić wszczęcia postępowania administracyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?