Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 6 stycznia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Spiżewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2005 r.

PYTANIE

Na podstawie art. 69 Prawa budowlanego z 1994 r. organ nadzoru budowlanego nakazał usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia przed ewentualnym zawaleniem się budynku z uwagi na jego zły stan techniczny. Adresatem nakazu jest podmiot inny niż właściciel nieruchomości. Koszt zastosowania powyższych środków zabezpieczających jest obowiązany pokryć właściciel nieruchomości.Czy organ nadzoru budowlanego może zawrzeć umowę na wykonanie powyższych czynności ze strażą pożarną? W jaki sposób (prawnie zgodny) nalezy zwrócić koszt zastosowanych środków zabezpieczających straży pożarnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?