Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

PINB prowadzi postępowanie administracyjne w stosunku do obiektu budowlanego, który został zrealizowany (na podstawie uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowę) a budowa zakończona (udzielono decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu). Obie decyzje zostały wyeliminowane z obrotu prawnego, gdyż decyzja pozwolenia na budowę była niezgodna z decyzją o warunkach zabudowy.

Czy organ nadzoru budowlanego może wydać decyzję na podstawie art. 51 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane nakładającą na inwestora obowiązek sporządzenia projektu budowlanego?

Czy w decyzji może również zażądać od inwestora ekspertyzy technicznej wykonanych robót budowlanych w przedmiotowym obiekcie budowlanym?

W jaki sposób zakończyć to postępowanie administracyjne?

Na podstawie jakiego przepisu?

Czy można nałożyć na inwestora obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?