Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 27 czerwca 2015 r.
Autor odpowiedzi: Jastrzębski Maciej
Odpowiedzi udzielono: 16 października 2013 r.

PYTANIE

Inwestor wystąpił do PINB z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Organ nadzoru budowlanego wyznaczył w ustawowym terminie obowiązkową kontrolę. Dzień przed wyznaczoną kontrolą inwestor wystąpił z wnioskiem o jej przesunięcie z powodu pilnego wyjazdu, organ przychylił się do prośby inwestora i wyznaczył ponowną kontrolę, ale inwestor ponownie prosił o jej przesunięcie.

Czy organ nadzoru budowlanego może przełożyć termin obowiązkowej kontroli na prośbę inwestora?

Czy organ powinien ściśle przestrzegać art. 59c pr. bud., który mówi, że "właściwy organ przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia wezwania inwestora"?

Jak w takiej sytuacji powinien postąpić PINB?

Czy inwestor może wnosić o przełożenie kontroli na termin późniejszy "w nieskończoność"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację