Czy organ nadzoru budowlanego może dokonać częściowego odbioru budynku usługowego, w którym nie zainstalowano jeszcze windy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ nadzoru budowlanego może dokonać częściowego odbioru budynku usługowego, w którym nie zainstalowano jeszcze windy?

Inwestor planuje złożyć wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie dwukondygnacyjnego budynku usługowego. W w/w budynku inwestor nie zainstalował jeszcze windy.

Czy w przedmiotowej sytuacji powinien on złożyć wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych w zakresie odbioru tylko parteru, bowiem wtedy budynek jako całość nie spełnia warunku z art. 59a ust. 2 pkt 2 lit. d oraz f ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud., co skutkowałoby koniecznością zaznaczenia w protokole z kontroli tych punktów jako niezgodne, co skutkowałoby nałożeniem kar z art. 59f pr. bud.?

Czy może złożyć wniosek o odbiór całego budynku przed wykonaniem wszystkich robót (przed zamontowaniem windy) co w konsekwencji skutkowałoby zaznaczeniem w protokole w punkcie dotyczącym urządzeń budowlanych "nie dotyczy" i wydaniem pozwolenia warunkowego na podstawie art. 59 ust. 2 lub ust. 3 pr. bud. wskazując termin wykonania windy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX