Czy organ może zażądać zaświadczenia lub wypisu i wyrysu z planu miejscowego przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor załączył do wniosku o pozwolenia na budowę decyzję o warunkach zabudowy. Po wnikliwej analizie okazało się, że na terenie objętym załączoną decyzją o warunkach zabudowy obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Jak ma postąpić organ architektoniczno budowlany?

Czy powinien wydać decyzję o pozwoleniu na budowę, czy też zażądać zaświadczenia lub wypisu i wyrysu z planu w oparciu o art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. i w przypadku nieuzupełnienia braku odmówić wydania pozwolenia na budowę?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access