Czy organ może zawiesić decyzję przyznającą pomoc w formie usług opiekuńczych na okres nieobecności strony w miejscu zamieszkania? - OpenLEX

Czy organ może zawiesić decyzję przyznającą pomoc w formie usług opiekuńczych na okres nieobecności strony w miejscu zamieszkania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klientka korzystająca z pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania poinformowała, że dnia 1.06.2017 r. wyjeżdża do sanatorium na okres 4 tygodni. Jednocześnie klientka deklaruje chęć dalszego korzystania z usług po powrocie z sanatorium.

Czy organ może zawiesić decyzję przyznającą pomoc w formie usług opiekuńczych na okres nieobecności klientki w miejscu zamieszkania?

Jaka podstawę prawną powinna zawierać ewentualna decyzja zawieszająca pomoc w formie usług opiekuńczych?

Czy w tym przypadku można wstrzymać powyższą pomoc - w formie czynności materialno-technicznej, bez uchylania decyzji przyznającej usługi opiekuńcze?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?