Czy organ może żądać uiszczenia opłaty, jeżeli nastąpiła rozbieżność wykonanych nasadzeń co do numeru działki?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład otrzymał decyzję zezwalającą na usunięcie drzew. W zezwoleniu została naliczona opłata z terminem odroczonym na 3 lata uzależniona od wykonania nasadzeń zastępczych. Po upływie 3 lat przez urząd została przeprowadzona kontrola nasadzeń, niestety nastąpiła rozbieżność wykonanych nasadzeń co do numeru działki. Wszystkie drzewa utrzymały żywotność. Z sześciu nasadzonych drzew jedno zostało nasadzone na prawidłowej działce, reszta na działce graniczącej z działką wskazaną do nasadzeń. Obie działki mają ten sam numer księgi wieczystej, obie działki stanowią łączną całość jednego zakładu.

Czy w przypadku art. 84 ust. 3, 4 i 5 oraz art. 84 ust. 7 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55) – dalej u.o.p. organ może żądać uiszczenia opłaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX