Czy organ może zaakcentować wykonanie nasadzeń po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia? - OpenLEX

Czy organ może zaakcentować wykonanie nasadzeń po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 28 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zarządca drogi uzyskał w dniu 20.09.2021 r. zezwolenie na usunięcie 20 szt. suchych drzew bez naliczonej opłaty. Decyzja została uzależniona od wykonania nasadzeń zastępczych 20 szt. drzew o obwodach pni na wysokości 100 cm – 8-10 cm. Termin wykonania nasadzeń został określony na 15.04.2022 r. Strona w maju 2022 r. poinformowała, że nie wykonała przedmiotowych nasadzeń w terminie wskazanym w ww. decyzji. W związku z niewykonaniem nasadzeń w wyznaczonym w zezwoleniu na usunięcie drzew terminie we wrześniu burmistrz wystosował do zarządcy drogi upomnienie, o którym mowa w art. 15 § 1 ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - dalej u.p.e.a. Strona poinformowała, że nasadzenia zostaną wykonane w przeciągu 2 miesięcy od otrzymania przedmiotowego upomnienia. Zgodnie z art. 15 § 1 u.p.e.a. postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia.

Jaki czas ma organ na wszczęcie postępowania egzekucyjnego po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia?

Czy obecnie obowiązujące przepisy prawa określają maksymalny termin na wszczęcie postępowania egzekucyjnego po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia?

Czy organ może zaakcentować wykonanie nasadzeń po upływie 2 miesięcy po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia?

Po jakim terminie należy sprawdzić, czy nasadzenia zachowały żywotność w przypadku, gdy nasadzenia zostały wykonane dopiero po wystosowaniu do strony upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1 u.p.e.a.?

Czy po upływie 3 lat od rzeczywistego wykonania przez stronę nasadzeń zastępczych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX