Czy organ może z urzędu zmienić pozwolenie na wytwarzanie odpadów poprzez dodanie terminu, od którego dopuszcza się emisję? - OpenLEX

Czy organ może z urzędu zmienić pozwolenie na wytwarzanie odpadów poprzez dodanie terminu, od którego dopuszcza się emisję?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 26 sierpnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W pozwoleniu na wytwarzanie odpadów, w tym na zbieranie, transport i odzysk odpadów starosta nie wskazał terminu, od którego dopuszczalna jest emisja (we wniosku wskazano ww. termin). Powyższą sprawę rozpatrywało SKO, które odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji.

Czy organ może zmienić pozwolenie z urzędu poprzez dodanie ww. terminu?

Czy do zmiany potrzebna będzie zgoda stron postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX