Czy organ może z urzędu zmienić decyzję w trybie art. 155 k.p.a. w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ może z urzędu zmienić decyzję w trybie art. 155 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej?

Organ z urzędu ustanowił strefę ochrony bezpośredniej. W ramach ujęcia została wykonana nowa studnia i należy dla tej studni również ustalić teren ochrony bezpośredniej, który będzie w zasadzie wewnątrz już ustalonego terenu ochrony bezpośredniej. Decyzja ustanawiającą strefę, która jest obowiązująca, literalnie wymienia numery studni wokół, których ustanowiono strefy.

Czy organ powinien z urzędu zmienić decyzję ustanawiającą strefę tak, aby obejmowała wszystkie studnie w ramach ujęcia?

Czy jednak użytkownik ujęcia winien wystąpić z wnioskiem o zmianę decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX