Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 lipca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2017 r.

PYTANIE

Inwestor złożył wniosek o pozwolenie na budowę na dwa obiekty mostowe (obiekty mogą funkcjonować samodzielnie). Obiekty budowlane znajdują się na kilku działkach. Na jednym z obiektów, jedna działka nie została wymieniona w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podjęto decyzję o wyłączeniu obiektu z wniosku o pozwolenie na budowę, uzasadniając w piśmie, iż obiekt zostanie wykonany w drugim etapie inwestycji (na który zostanie złożony kolejny wniosek o pozwolenie na budowę). Organ, powołując się na art. 33 ust.1 ustawy Prawo Budowlane stwierdził, że takie działanie wymaga przedstawienia 4 egzemplarzy obiektu budowlanego na całe zamierzenie inwestycyjne (dwa etapy) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi, a więc wymaga się przedłożenia decyzji o lokalizacji celu publicznego dla brakującej działki. Organ pozostawił bez rozpatrzenia wniosek o pozwolenie na budowę. Inwestor uważa, iż powinien przedstawić co najwyżej projekt zagospodarowania terenu dla całego zamierzenia, natomiast projekt architektoniczno-budowlany wraz z niezbędnymi zezwoleniami dotyczący tylko elementów projektu, które chce zbudować w pierwszym etapie.

Czy wymagania organu co do decyzji o lokalizacji celu publicznego na brakującą działkę jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?