Czy organ może wydać zezwolenie na odzysk poza instalacjami i urządzeniami odpadów o kodzie 10 01 01 bez magazynowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ może wydać zezwolenie na odzysk poza instalacjami i urządzeniami odpadów o kodzie 10 01 01 bez magazynowania?

Organ wydający zezwolenie na przetwarzanie przekazał dokumentację odnośnie przeprowadzenia kontroli zgodnie z art. 41a ust. 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) – dalej u.o. Jednakże WIOŚ przekazał pismo, w którym stwierdził, że nie jest konieczna kontrola odnośnie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów w ramach odzysku poza instalacjami i urządzeniami, ponieważ kontrolę przeprowadza się w oparciu o instalację, obiekt budowlany lub jego część lub miejsca magazynowania odpadów, w którym ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów. Wskazując, że odpad 10 01 01 będzie przetwarzany w ramach odzysku poza instalacjami i urządzeniami, odpad ten nie będzie magazynowany a przetwarzany na bieżąco z pominięciem opcji magazynowania.

Czy organ bez kontroli z takim wyjaśnieniem może wydać decyzję?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access