Czy organ może wydać zaświadczenie o samodzielności lokalu, jeżeli budynek był rozbudowany po 1995 r., a inwestor nie przedłożył pozwolenia ani zaświadczenia o zakończeniu robót?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 12 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ może wydać zaświadczenie o samodzielności lokalu, jeżeli budynek był rozbudowany po 1995 r., a inwestor nie przedłożył pozwolenia na budowę ani zaświadczenia o zakończeniu robót?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX