Czy organ może wydać pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną w sytuacji, w której wnioskodawca nie chce zalegalizować urządzenia wodnego, dla którego wnioskowana jest usługa wodna?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ może wydać pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną w sytuacji, w której wnioskodawca nie chce zalegalizować urządzenia wodnego, dla którego wnioskowana jest usługa wodna?

Czy organ powinien wydać pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną, a następnie z urzędu nakazać likwidację nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX