Czy organ może wydać pozwolenie na budowę na dwie biogazownie? - OpenLEX

Czy organ może wydać pozwolenie na budowę na dwie biogazownie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 lipca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2018 r.

PYTANIE

Inwestor uzyskał decyzję środowiskową oraz o decyzję o warunkach zabudowy na budowę biogazowni o mocy elektrycznej do 1,2 MW. W decyzji o warunkach zabudowy zawarty jest zapis, iż dopuszcza się realizację etapową poszczególnych obiektów i budynków. Na tej podstawie inwestor zamierza wybudować dwie biogazownie - jedną o mocy 0,5 MW, a drugą o mocy 0,7 MW.

Czy jest to zgodne z wydanymi przepisami i organ może wydać pozwolenia na budowę na dwie instalacje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?