Czy organ może wydać pb budynku gospodarczego na terenach zabudowy siedliskowej (rolniczej) na podstawie wz nie zawierających parametrów technicznych projektowanego budynku, uzasadniając to tym, że art. 61 ust. 4 u.p.z.p. nie stawia wymogu dokonywania analizy w oparciu o zabudowę sąsiednią?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Czepiel Maciej
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ może wydać pozwolenie na budowę budynku gospodarczego na terenach zabudowy siedliskowej (rolniczej) na podstawie warunków zabudowy nie zawierających parametrów technicznych projektowanego budynku (brak ustalonej pow. zabudowy, brak ustalonej szerokości elewacji frontowej, brak ustalonej wysokości kalenicy i górnej krawędzi elewacji frontowej, brak ustalonego kąta nachylenia dachu i jego geometrii), uzasadniając to tym, że art. 61 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie stawia wymogu dokonywania analizy w oparciu o zabudowę sąsiednią?

Jaka jest tego podstawa prawna?

Czy też w takiej sytuacji organ jest zobligowany do odmowy wydania pozwolenia na budowę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX