Czy organ może wydać jedną decyzję na wytwarzanie odpadów, a postępowanie w części dot. zezwolenia na przetwarzanie umorzyć?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 22 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca wystąpił o wydanie pozwolenia na wytarzanie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania odpadów w związku z eksploatacją instalacji. Po kontroli przez organ stwierdzono, że ostatecznie nie musi mieć zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Czy organ może wydać jedną decyzję na wytwarzanie odpadów, a postępowanie w części dot. zezwolenia na przetwarzanie umorzyć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX