Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ nadzoru budowlanego jako organ egzekucyjny zawiesił postępowanie egzekucyjne do czasu zajęcia stanowiska przez RDOŚ w kwestii potwierdzenia bądź wykluczenia siedliska nietoperzy na obiekcie objętym rozbiórką. RDOŚ stwierdził, że budynek może stanowić siedlisko nietoperzy i przed przystąpieniem do rozbiórki należy wystąpić do nich o uzyskanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.

Czy w takiej sytuacji organ może wezwać zobowiązanego do rozbiórki w trybie art. 100 § 1 k.p.a w zw. z art. 18 u.p.e.a. oraz do wystąpienia o takowe zezwolenie?

W jakiej formie ma to uczynić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?