Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kawecka Anna
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca wniósł o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dokumentacji związanej z wydaniem pozwolenia na budowę inwestycji. Formą udostępnienia ma być kserokopia wszystkich dokumentów wysłana pocztą. Organ zamierza:

- udostępnić decyzję o pozwoleniu na budowę,

- poinformować, że wniosek, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością i inne tworzące akta postępowania prywatne dokumenty inwestora nie stanowią informacji publicznej,

- wydać decyzję o odmowie udzielenia informacji w postaci kopii projektu budowlanego ze względu na ograniczenie zawarte w art. 5 (tajemnicę przedsiębiorcy).

Czy w takiej sytuacji formą załatwienia sprawy jest jeden dokument, w którym organ jednocześnie informuje o niezakwalifikowaniu informacji jako publicznej oraz odmawia jej wydania?

Czy odmowa poprzedzona powinna być pismem o wskazanie interesu publicznego (kwalifikując udostępnienie tylko części rysunków jako przetworzenie)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację