Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Skład rodziny osoby sprawującej opiekę w przypadku ubiegania się o Specjalny zasiłek dla opiekuna. Osoba samotnie wychowująca dziecko (panna) ubiega się o SZO z tyt. opieki nad osobą niepełnosprawną (babcią). Do składu rodziny nie wlicza ojca dziecka twierdząc, że nie wychowuję dziecka razem z jego ojcem.

Czy na podstawie oświadczenia złożonego w OPS przez matkę można nie liczyć do składu rodziny ojca dziecka?

Należy dodać, że dziecko jest uznane przez ojca i nosi jego nazwisko, nie ma natomiast ustalonych na tą dziecko alimentów.

Czy w przypadku ubiegania się o SZO do składu rodziny osoby sprawującej opiekę można nie liczyć ojca dziecka i tym samym jego dochodów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?