Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot A uzyskał pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego (wylotu) i na wprowadzenie podczyszczonych wód opadowych do cieku. Do chwili obecnej podmiot A nie wykonał projektowanych urządzeń podczyszczających wody opadowe. Wylotem do cieku są wprowadzane nieoczyszczone ścieki. Podmiot B będący następcą prawnym podmiotu A wystąpił o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód. Z operatu wodnoprawnego wynika, że podmiot B projektuje urządzenia podczyszczające ścieki.

Czy w opisanej sytuacji można udzielić podmiotowi B pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?