Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ może udzielić wnioskodawcy (osoba fizyczna) informacji dotyczącej innej osoby fizycznej odnośnie do uzyskania przez nią pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z jeziora oraz pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu na tym jeziorze?

Jeśli tak, proszę o wskazanie podstawy prawnej. Nadmieniam, że ww. pozwolenia nie były wydawane i wskazana osoba fizyczna nie była stroną postępowań administracyjnych we wskazanym zakresie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?