Czy organ może udzielić informacji publicznej obejmującej dane inwestorów, którzy złożyli wnioski o pozwolenie na budowę i którym takie pozwolenia wydano?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kawecka Anna
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna złożyła do starosty wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wskazania następujących danych:

- informacji o inwestorach, którzy złożyli wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę zamierzenia budowlanego na terenie działania powiatu;

- informacji o inwestorach, którym wydano pozwolenia na budowę/rozbiórkę zamierzenia budowlanego na terenie działania powiatu.

Zakres informacji obejmuje: dane o inwestorze; nazwę, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego; numer i datę decyzji; informację o złożonym odwołaniu od decyzji oraz informację o decyzji wydanej w trybie odwoławczym; rodzaj decyzji: pozwolenie, odmowa.

Czy organ może udzielić żądanych informacji i czy powinien pobrać opłatę?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access