Czy organ może przyjąć zgłoszenie dotyczący zmiany sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na budynek mieszkalny jednorodzinny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor złożył wniosek zgłoszenie dotyczący zmiany sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na budynek mieszkalny jednorodzinny. Obiekt został usytuowany w odległości wynoszącej 3,7m względem granicy z działką sąsiednią, która stanowi drogę prywatną.

Czy organ architektoniczno-budowlany może wydać zgodę w trybie zgłoszenia, czy może jednak winien uzyskać pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access