Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zaświadczenia w czasie epidemii koronawirusa (Covid-19).

Czy organ może przyjąć wniosek o wydanie zaświadczenia o tym, czy działka (las) objęta jest UPUL lub decyzją starosty, w formie maila bez konieczności przesyłania tego wniosku w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego w dobie zagrożenia epidemicznego?

Czy znajduje tu zastosowanie art. 14 § 2 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) - dalej k.p.a. - "lub za pomocą innych środków łączności, gdy przemawia za tym interes strony"?

Oczywiście zaświadczenie wysłane zostanie pocztą za potwierdzeniem odbioru.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?