Czy organ może przyjąć taki dokument, czy też zażądać oświadczenia autora operatu o spełnianiu aktualnych przepisów w zakresie... - OpenLEX

Nowość Czy organ może przyjąć taki dokument, czy też zażądać oświadczenia autora operatu o spełnianiu aktualnych przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 24 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma posiadająca zezwolenie na zbieranie odpadów dostosowane do zmienionych przepisów ustawy odpadach wystąpiła o wydanie nowego zezwolenia w celu kontynuacji działalności. Do wniosku dołączono operat przeciwpożarowy sporządzony w 2019 r. przed wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów – dalej r.w.o.m.p.o. Wnioskodawca oświadczył, iż w stosunku do stanu z 2019 r. nie zaszły żadne zmiany w zakresie rodzaju, ilości magazynowanych odpadów, a także warunków i miejsc magazynowania.

Czy organ może przyjąć taki dokument, czy też zażądać oświadczenia autora operatu o spełnianiu aktualnych przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

Czy będzie miał tu zastosowanie § 45 r.w.o.m.p.o.?

Czy postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej zatwierdzające operat byłoby w tym przypadku aktualne?

Czy też należy zażądać nowego operatu sporządzonego na podstawie aktualnych przepisów i nowego postanowienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX