Czy organ może przyjąć korektę deklaracji na podatek od nieruchomości, której zapisy odbiegają od zapisów umieszczonych w... - OpenLEX

Czy organ może przyjąć korektę deklaracji na podatek od nieruchomości, której zapisy odbiegają od zapisów umieszczonych w ewidencji gruntów i budynków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna przedłożyła do organu podatkowego jakim jest Wójt Gminy "x" pismo z prośbą o korektę podatku od nieruchomości ze względu na dokonaną rozbiórkę budynków. Nie załączyła do pisma żadnych dokumentów. Z ewidencji gruntów i budynków Starostwa "y" wynika, że na dzień złożenia podania przedmiotowy budynek nadal jest w zasobach.

Jakie dokumenty i wyjaśnienia podatnik ma obowiązek dostarczyć i w jakim terminie skoro z art. 21 ust. 1 ustawy z  17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 r. poz. 2052 ze zm.), jednoznacznie wynika, iż organ podatkowy jest związany przy wymiarze podatku zapisami w ewidencji gruntów i budynków i nie jest uprawniony do dokonywania własnych ustaleń w tym przedmiocie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX