Czy organ może podważyć treść polisy ubezpieczeniowej przedstawionej jako forma zabezpieczenia roszczeń do wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ może podważyć treść polisy ubezpieczeniowej przedstawionej jako forma zabezpieczenia roszczeń do wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów?

Zgodnie z treścią przedłożonej polisy pokrywa ona tylko koszty związane z sytuacjami, które nie powstały z winy ubezpieczonego. Czyli np. jeżeli ogień zaprószy pracownik firmy, polisa ubezpieczeniowa nie zadziała.

Co w takiej sytuacji powinien zrobić organ?

Czy może odrzucić polisę i zażądać innej formy zabezpieczenia?

Jeśli tak, jak powinno to wyglądać od strony proceduralnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX