Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 21 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ może odstąpić od ustalenia zabezpieczenia roszczeń w sytuacji, gdy koszty utrzymania zabezpieczenia roszczeń w formie przewidzianej w ustawie z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) – dalej u.o. przekraczają wysokość ustalonego zabezpieczenia roszczeń?

Wnioskodawca zbiera odpady metali, dla których stawka zabezpieczenia roszczeń dla odpadów metali wynikająca z rozporządzenia Ministra Środowiska z 7.02.2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 256) - dalej r.w.s.z.r. wynosi 1 zł za 1 Mg. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji wynosi 20 Mg. Wobec powyższego ustalono zabezpieczenie roszczeń w wysokości 20 zł. Wartość tą posiadacz odpadów zgodnie z art. 48a ust. 11 u.o. jest zobowiązany utrzymywać przez okres obowiązywania zezwolenia (wnioskodawca wystąpił o 10 lat). W obecnej sytuacji gospodarczej naszego kraju koszt prowadzenia rachunku bankowego przez 10 lat wielokrotnie przewyższa 20 zł.

Czy w tej sytuacji są możliwości prawne, aby odstąpić od ustanowienia zabezpieczenia roszczeń dla tak niewielkiej skali działalności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?