Czy organ może odmówić udzielenia pozwolenia na rozbiórkę z uwagi na to, że rozbiórki przedmiotowego obiektu inwestor dokonać może na podstawie zgłoszenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor, na podstawie art. 30b ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2024 r. poz. 725) - dalej pr. bud., złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy wynoszącej 50 m2 i wysokości 5,67 m. Budynek usytuowany jest 3 m od granicy z działką sąsiednią.

Czy organ może odmówić udzielenia pozwolenia na rozbiórkę z uwagi na to, że rozbiórkę przedmiotowego obiektu inwestor dokonać może zgodnie z art. 31 pr. bud., tj. na podstawie zgłoszenia rozbiórki?

Czy wręcz przeciwnie, obiekt, który podlega zgłoszeniu rozbiórki, może również zostać rozebrany po uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę?

Ponadto, czy w tym przypadku właściciel działki sąsiedniej będzie stroną postępowania?

A co jeśli budynek byłby zlokalizowany na granicy działki?

Czy w takiej sytuacji właściciel działki sąsiedniej byłby stroną postępowania?

A może w postępowaniach dotyczących udzielenia pozwolenia na rozbiórkę nie ma stron postępowania?

Co jeśli budynek objęty wnioskiem o pozwolenie na rozbiórkę lub zgłoszeniem rozbiórki nie będzie widniał w ewidencji gruntów i budynków?

Wg EGiB budynku na działce nie ma, z kolei wg mapy satelitarnej (ortofotomapy), często nieaktualnej, budynek istnieje.

Czy w takim przypadku można wydać pozwolenie na rozbiórkę lub przyjąć zgłoszenie rozbiórki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX