Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2018 r.

PYTANIE

Przedsiębiorstwo posiada pozwolenie zintegrowane. Pozwolenie jest wydane w związku z prowadzeniem instalacji do produkcji mączki mięsno-kostnej. W pozwoleniu były zapisy dotyczące przetwarzania odpadów jednak w roku 2009 przy zmianie ustawy o odpadach materiał przetwarzany przez Przedsiębiorstwo stracił status odpadu, a stał się produktem ubocznym pochodzenia zwierzęcego. Toczy się postępowanie w celu zmiany pozwolenia zintegrowanego (sprawa wszczęta jeszcze w 2017 r.) i przedsiębiorstwo de facto odpadów nie przetwarzało. Zgodnie z art. 9 ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.u.o. do postępowań w sprawach o wydanie pozwoleń zintegrowanych uwzględniających m.in. przetwarzanie odpadów wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy nowe.

Czy organ może w tym przypadku nie żądać operatu przeciwpożarowego, postanowienia uzgadniającego operat i zaświadczeń o niekaralności w toczącym się postępowaniu, które dotyczy dodania kolejnej linii w zakładzie do przetwarzania UPPZ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?