Czy organ może nałożyć na zakład produkujący parkiety obowiązek wykonania przeglądu ekologicznego? - OpenLEX

Czy organ może nałożyć na zakład produkujący parkiety obowiązek wykonania przeglądu ekologicznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu wpłynęło pismo mieszkańca odnośnie nałożenia na zakład obowiązku wykonania przeglądu ekologicznego o możliwym negatywnym oddziaływaniu na środowisko. Zakład posiada pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska i posiada zgłoszenia instalacji. Przedsiębiorca posiada instalację do produkcji brykietu i suszarnię. Zajmuje się produkcją parkietu.

Czy organ może nałożyć na zakład produkujący parkiety obowiązek wykonania przeglądu ekologicznego?

Mieszkaniec skarży się głównie na emisję pyłu w związku z działalnością instalacji. Jak tłumaczy, pył ten działa drażniąco oraz wywołuje alergie.

Jakie pomiary należy zlecić przedsiębiorcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?